Únor - Veleslavín 39

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Únor

Ročník 2020

Letí ptáci, letí vzduchem…

1. část rozhovoru s koordinátorkou občanské vědy České společnosti ornitologické Alenou Skálovou.

Česká společnost ornitologická usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy. (www.
birdlife.cz)

Co Vás přivedlo k ornitologii? Proč jste se Vy sama stala členkou a dokonce zaměstnankyní České společnosti ornitologické?
Ptáci mě baví a těší už od dětských let. Jako malá jsem vyrostla na krásné knížce Ondřeje Sekory uprchlík na ptačím stromě. Je to pohádkový příběh pro děti o malém exotickém ptáčkovi Modrouškovi,
který ulétl z klece a přiletí na ptačí strom, kde žije řada ptáků, kteří jej zachrání. Zažijí spolu spoustu dobrodružství, staví hnízda, loví housenky a podobně. Jsou to kouzelné příběhy pro děti, ale založené
na faktech, popisované chování jednotlivých druhů ptáků odpovídá jejich skutečnému životu v přírodě. Mě ta knížka ovlivnila natolik, že jsem se o ptáky začala zajímat hlouběji. Je to téma, které mě láká a je mi blízké. Aktivity ČSO jsem dlouho sledovala zpovzdálí. Usoudila jsem, že natolik věřím v prospěšnost a smysl jejích činností, že se za ně postavím i svým členstvím a chci se na nich aktivně podílet. Nastoupila jsem do ČSO v říjnu 2018 a začala pracovat na akci Ptačí hodinka, která se tenkrát rozjížděla. Stal se z ní „můj projekt“, ale samozřejmě nás na něm dělá více lidí. Pro mě je to ale stále podstatná náplň práce.

Jaké je potřeba mít vzdělání, aby člověk mohl být zaměstnán v České ornitologické společnosti?
Záleží na tom, v jaké pozici tam pracujete. V podstatě každý, kdo u nás dělá, by měl mít kladný vztah k ptákům. Ale není potřeba, aby měl nutně biologické vzdělání. třeba pro toho, kdo se stará o účetnictví,
nebo o vedení členské základy a podobně, to není nutné, musí rozumět především té svojí sféře činnosti. Ani já nejsem biolog, mám vystudovanou Matematicko-fyzikální fakultu univerzity Karlovy, obor  matematická analýza, což jsou derivace a integrály, mám-li to blíže specifikovat.

Kdy vznikla Česká společnost ornitologická a jaké je její poslání?
Naše společnost byla založena již v roce 1926, zanedlouho tedy bude slavit sté výročí vzniku. Základem její činnosti jsou tři pilíře: ochrana přírody, vědecký výzkum a popularizace. Nejlépe to vystihuje text,
který máme hned v úvodu našich webových stránek: Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO
prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice. 

Kdo se může stát členem a kolik jich v současnosti máte?
Členem se může stát každý, my jsme členskou organizací, která členy stálepřijímá. V současné době je jich už přes 4 000. Nabízíme i rodinné členství.


...pokračování na str. 6

Únor 2020
•   Čím žije Praha 6
•   Letí ptáci, letí vzduchem... 
    Rozhovor s ornitoložkou
    Alenou Skálovou
•   Program divadel Semafor a S+H
•   Nevidíme, co nevíme
•   Ulice Nad Kajetánkou
•   Moje vlast a hvěda má
•   Masopust
•   Petřinská tramvajová anabáze IV

   
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky