TAJEMSTVÍ RODOPISU
rozhovor s genealožkou Helenou Voldánovou (I. část)
Pro Helenu Voldánovou byla vždy největším koníčkem historie. Bavilo ji vyhledávání rodopisných údajů a pramenů, a tak se stala aktivní clenkou Ceské genealogické a heraldické společnosti v Praze. Po několika letech svého koníčka spojila s profesí, když v roce 2003 založila vlastní fi rmu a začala se rodopisným bádáním věnovat na plný úvazek. Postupně se vypracovala mezi prední odbornice a propagátorky genealogie u nás. Spolupracuje často s médii, podílela se mimo jiné i na tvorbě obou řad cyklu České televize Tajemství rodu, kde působila jako odborná poradkyně v oblasti rodopisu.

Zabýváte se genealogií – co to vlastně je?
Genealogie patří k pomocným vědám historickým a její název je odvozen od slova gen – genus, tedy rod. Zabývá se historií rodu, rodinnými vztahy a tvorbou rodokmenu. 
Existuje speciální studijní program na střední či vysoké škole? Nebo jsou prednášky genealogie soucástí studia jiného oboru?
Na Karlově univerzitě je katedra pomocných věd historických. Pro zaměření přímo na genealogii pořádá Česká genealogická a heraldická společnost v Praze pravidelné kurzy a také vydává odborné publikace.
Vy sama jste vystudovaná historička nebo archivářka?
Ne, nejsem. Na tuto práci jsem se připravila samostudiem, které trvalo několik let. Při této práci musíte pracovat s láskou k historii a s posedlostí pro vyhledávání údajů. Badatelská práce má kouzlo detektivky s tajemnou zápletkou.
K čemu je pátrání po předcích užitečné, co nám přináší?
Pátrání nám může odpovědět na celou řadu otázek. Poznání nejbližších předků ukazuje, po kom máme podobu, povahové rysy a vlohy. Žijící předci nás ovlivnili a nasmerovali do dalšího života. Dalším pohledem je genetika, která nám napoví něco o našem zdravotním stavu, zatížení potomků genetickými
vadami ci dedicnými nemocemi. Dalším poznáním je, jakému řemeslu se věnovali naši předkové, které se mnohdy předávalo z generace na generaci. A také nás může pojit místo, kde naši předci žili. Seznámíme se i sregionální historií a s historickými souvislostmi. Z poznání života našich předků se lze
poučit a vyvarovat se špatných rozhodnutí a chyb. Při sběru dat se naučíme velké trpělivosti. 
Jak a kdy jste se ke genealogii dostala? Co bylo impulsem?
Začala jsem před 26 lety při založení rodiny. Dalším impulsem bylo vyprávění prarodičů. V každé rodině se vypráví různé legendy, a to je výzva, zda to rodopisným bádáním potvrdíme, nebo úplně vyvrátíme. Častěji ale různé legendy o původu vyvrátíme…
Máte i opačné zkušenosti, tedy potvrzení legendy?
Záleží, z jakého období legenda pochází. Nedávno jsem zpracovávala rod Čermáků z Kladenska, jejichž rodina měla být spřízněna s Antonínem Čermákem – známým dřívějším starostou Chicaga v USA. Příběhy a rodinné vazby se v písemnostech potvrdily. 
…celý rozhovor na str. 6

Leden 2018

•   Čím žije Praha 6

•   Tajemství rodopisu – rozhovor s 

    Helenou Voldánovou

•   Butch Cassidy a Sundace Kid potřetí
•   Historické osobnosti v názvech ulic 
    Praha 6 – Starého

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Divoký Bill Hickok a Calamity Jane
•   Mé hrady spatřené… -Vyšel grafický
    kalendář inspirovaný kresbami 
    K. H. Máchy
•   Cyklus komorních koncertů 
    Břevnovská nokturna zahájí Trio Jadin