Rozhovor s Martinem Loučkou

Martin Loučka vystudoval psychologii v Brně, paliativní péci v Lancasteru a psychoterapeutický výcvik v systému gestalt terapie. V rámci Fulbrightova stipendia působil v New Yorku, kde na Columbia University prošel i kurzem práce s komplikovaným zármutkem. Založil a vede Centrum paliativní péče. Vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od zárí tohoto roku též pusobí jako psycholog v týmu podpůrné péče o dětské pacienty a jejich rodiny ve FN Motol. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal radu ocenění.
Více se dozvíte v článku: ZDE