co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. Tak pravil básník Adolf Heyduk již roku 1879, spíše však tento citát známe z filmu Škola, základ života! Štěstím, lépe řečeno jeho množstvím a kvalitou se však zcela vážně zabývají i současní vědci, kteří pro OSN každoročně vypracovávají Zprávu o štěstí ve světě. Za uplynulý rok prozkoumali celkem 156 zemí, z nichž se na 1. místě umístilo Dánsko. Jeho obyvatelé jsou tedy podle Zprávy nejšťastnějšími na světě, zatímco nejméně šťastní jsou údajně lidé v africkém Togu. Studie zohledňuje takové faktory jako délku života, možnost svobodných rozhodnutí, hrubý domácí produkt na obyvatele nebo míru korupce. Česká republika je v tabulce štěstí na pěkném (řečeno sportovní terminologií) 39. místě… Je zvláštní, že nezvítězilo himálajské království Bhútán, které svůj rozvoj neměří ekonomickým hrubým domácím produktem, ale rozhodujícím indikátorem je tam hrubé národní štěstí. Tuto veličinu se dokonce jejich diplomatům podařilo před dvěma roky prosadit i v rezoluci na půdě Organizace spojených národů, když ji podpořilo 66 zemí a další se postupně přidávají.
Někomu ke štěstí stačí blbiny. Věnují se jim i někteří ctihodní vědci, a to v takové míře, že od roku 1991 dokonce dostávají ty nejneuvěřitelnější výzkumy a objevy tzv. Ig Nobelovy ceny. Jedná se ovšem o anticeny. Jejich název je odvozen od anglického slova ignoble, které lze přeložit jako nízký, opovrženíhodný. Gramatická podoba s Nobelovými cenami jejich ironičnost ještě zdůrazňuje. Tyto parodizující ceny vyhlašuje americký časopis Annals of Improbable Research (v překladu Anály nepravděpodobného výzkumu) a komise, která je uděluje, je složena ze skutečných nositelů Nobelových cen.
Letos mezi vítěze patřil výzkum orientace hovniválů. Jeho autoři se snažili objasnit, podle čeho se hov-niválové orientují při kutálení své kuličky ze zvířecího trusu. Objevili, že i když mají skloněnou hlavu, ve dne je to podle Slunce, v noci pak překvapivě podle Měsíce. A když je
bezměsíčná noc? Tak patrně podle Mléčné dráhy. Jak se astronomicky vzdělaní brouci orientují, když je zamračeno a na nebi nic nesvítí, výzkum dostatečně neobjasnil. Zatím. Jistě je to otázka, kterou je třeba za pomoci vydatných finančních grantů ještě dořešit.
Mezi oceněné se dostal i běloruský prezident Alexandr Lukašen-ko, který spolu s běloruskou policií obdržel Ig Nobelovu cenu za mír. Důvodem udělení ceny byl zákaz tleskání na veřejnosti. K ocenění určitě přispěl fakt, že za porušení tohoto zákazu byl na jedné protivlád-ní demonstraci zatčen jednoruký muž. Soud jej uznal vinným a uložil mu pokutu více než dvojnásobku jeho měsíční invalidní penze. Měl štěstí, že nešel sedět.
Faktem je, že každý máme vlastní kritéria štěstí a ta se během života mění. Nejde jenom o uspokojení hmotných potřeb, které nás může činit šťastnými. Pěkně to vystihl Honoré de Balzac, když řekl: „Štěstí nežije na zlatém pupku. … Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“

Jiří Hruška         

Říjen 2013


•  Čím žije Praha 6

•  Režie: Tibor Szilvási
   Rozhovor s režisérem, kameramanem
  
a scénáristou
•  
ÚVN má vlastní
   mikrobiologické laboratoře
•  Historické osobnosti
v názvech ulic
   (Čílova)
•  O vodě v Praze 6

•  Program divadel Semafor a S+H
•  Prodaná nevěsta v Šárce
•  Hvězdář ve výslužbě
•  P jako pes, P jako Pluto
•  
Dejvické PivoPění + něco navíc
•  Filmové žně na ČZU
•  ŠKODA Vás připraví na zimu