Simona Nesvadbová Ráda bych pomáhala tomu, aby nám nechyběli kvalifi kovaní odborníci

dlouhá doba. Co vám práce s mladými lidmi přinášela? Práce s mladými lidmi je velmi zajímavá, někdy může být i náročná, ale v každém případě je smysluplná a potřebná, protože mladí lidé představují budoucnost této země. Pro každého učitele je určitě velmi důležitý dobrý pocit, že dokázal předat své znalosti a zkušenosti žákům. Pracovat s mladými lidmi je přínosné i pro učitele. Žáci dovedou učitele lecčemu naučit, třeba jinému názoru na svět a aktuální dění, využívání stále novějších komunikačních metod či netradičním koníčkům a zájmům. S  jakými obtížemi se odborné střední školy potýkají? Dlouhodobě sleduji klesající zájem o odborné vzdělávání. Pro naši společnost je to vážný problém, protože dlouhodobě chybí kvalifikovaní pracovníci, ať už se třeba jedná o zámečníky či elektrikáře, ale do budoucna to mohou být i automechanici. Řemeslníků je nedostatek. Mnoho z nás to již zaznamenalo při poptávání instalatéra nebo i jiných profesí: jsou dlouhé čekací lhůty a i cena za prováděné práce se zvyšuje. Pocházím z technického prostředí, a tak jsem chtěla podporovat odborné vzdělávání. i proto jsem si vybrala práci na střední průmyslové škole. Ráda bych pomáhala tomu, aby nám nechyběli kvalifikovaní odborníci.

Více se dozvíte v článku ZDE