Vážení čtenáři časopisu Veleslavín39.

Všichni jsme v situaci, kdy nevíme, jaká a jak přísná epidemiologická opatření budou platit za pár dnů, neřku-li za pár týdnů. Zdá se, že to neví nikdo. Nicméně je jasné, že počátkem února, kdy z tiskárny mělo vyjít číslo 2 letošního již dvacátého prvního ročníku časopisu Veleslavín39, náš časopis nevyjde.

Důvod není v přípravě časopisu, ale v jeho distribuci, nechodí totiž čtenářům do poštovních schránek, nemají ho v trafice, ani ho neroznášejí kolpoltéři, ale je dovážen na místa s velkou cirkulací lidí (úřady, obchody, provozovny služeb atd.), kde si jej zájemci zdarma rozeberou. Za normálních okolností to funguje výborně, ovšem nyní, když je většina těchto míst úplně zavřena nebo značně omezena, je to problém.

Rádi bychom pro vás časopis vydávali pravidelně, ale v současných podmínkách to opravdu není možné. Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na shledanou na našich stránkách, co nejdříve to půjde.

Přejeme vám hodně zdraví, dávejte na sebe pozor a také buďte ohleduplní k lidem ve vašem okolí. Spolu s vámi věříme, že bude lépe.

Redakce časopisu Veleslavín39

__________________________________________________________________________

SOUTĚŽ!
OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

Alespoň elektronicky s vámi i tento měsíc bude Redaktor OTAZNÍK.
Níže naleznete správnou odpověď z lednového čísla spolu s informací, kdo si může pro svoji odměnu za správnou odpověď přijít.

A přináší i otázku novou – únorovou, takže soutěžit s námi můžete i nadále!
V lednovém čísle jsme se ptali: Jaký systém je základem gregoriánského kalendáře, který dnes používáme i my?

Na výběr byly možnosti:

  1. lunární,
  2. solární,
  3. oboje (lunisolární).

Správně odpověděli ti z vás, kteří zvolili odpověď b) solární.

Ze všech došlých správných odpovědí jsme vybrali tři, jejichž autoři obdrží každý lahev bílého vína.
1) Zdeněk Tvrdý, Praha 6
2) Alena Futerová, Praha 6
3) Božena Kašparová, Brandýs nad Labem

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 28. února 2021 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

NOVÁ OTÁZKA  2/2021 zní:
Ve kterém roce se narodil spisovatel Karel Jaromír Erben?

a) 1711
b) 1811
c) 1911

Své odpovědi zasílejte na adresu:
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz,
SMS: 602 248 494,
a to nejpozději do 20. února 2021, nezapomeňte k odpovědi připojit i své kontaktní údaje.
V únoru soutěžíme o další tři lahve bílého vína.

Těším se na všechny odpovědi, váš Redaktor OTAZNÍK.