Za operou do Šárky - Veleslavín 39

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Za operou do Šárky

Pozvánky

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
v úterý 6. prosince 2011 v 17,00 hodin v autosalonu PØEROST A ŠVORC AUTO Praha 6, Veleslavínská 39

Vystoupí sólisté opery ND:

Helena Kaupová, Aleš Briscein, Ludìk Vele

Pozvání pøijala:

Jana Divišová, Renée Nachtigallová

Výstavu pøipravila:

Táòa Souèková

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky