bester Aktienhandel Online-Aktienhandel aktien kaufen Aktien kaufen beste Aktienhandelsseite für Kleinanleger

Rozhovor s iluzionistou Robertem Foxem
Těžko říct, čím to je, že od úsvitu dějin lidstvo provázejí kouzla, iluze a víra v jejich působení spojená s rituály, které mají zajistit přízeň vyšší moci. Možná to bylo vědomí přírodních a jiných sil, které přesahují možnosti jednotlivce i společenství, možná to ale byla nepokojná mysl člověka, její představivost, fantazie a touha objevovat neviditelné, tedy schopnost, kterou jiní živočichové buď vůbec nemají, nebo velmi omezenou. V každém případě mají kouzelníci a iluzionisté, jejich moderní převtělení, pozornost zajištěnu a my se dnes stejně jako před tisíciletími rádi necháváme unášet jejich neuvěřitelným uměním. A ono to skutečně umění je. Následující řádky nabízejí setkání se světově proslulým mistrem umění – iluzionistou 21. století – ROBERTEM FOXEM…
Velká písmena jsou zde použita místo fanfáry a potlesku, protože zvukové vjemy tištěné médium, bohužel, neumožňuje, ale můžete si je představit stejně jako zářivé barvy světelné show, s nimiž máme
taková vystoupení spojená. Robert Fox o sobě říká, že je Moravák (Brno) se slabostí pro Dejvice. Na první pohled byste ho na kouzelníka netypovali. Mága si představujeme spíš jako Davida Copperfi elda,
proslulého iluzionistu s uhrančivým pohledem. Kontrast nemůže být větší. Robert Fox je plavovlasý pohodář s ohromným darem komunikace, navíc přirozeně milým způsobem. A právě jeho si David
Copperfi eld pozval do své kouzelnické show v Las Vegas společně s dalším významným rodákem Luborem Fiedlerem. Robert Fox dokáže pomocí moderních magických experimentů obrátit před vašima
očima fyzikální zákony naruby, bez vynaložení fyzické síly vám na prstu ohne vaši vlastní dvacetikorunu, začoudí se mu od dlaní a sejme z auta skrz sklo dálniční známku, kterou si ohmatáte, a pak ji znovu
zvenku přilepí tak, že známka je uvnitř, jak má být. Umí sundat hlavu zpěvačce Ewě Farné přímo na pódiu na jejím vlastním narozeninovém koncertě před zraky 2 000 diváků a nespočet dalších eskutečných vizuálních, či psychologických iluzí. Rozum vám z toho zůstává stát, na což rádi upozorňují zejména skeptici…
Působí vaše originální iluze i na skeptiky?
… (smích)… Skeptiky přesvědčuji rád!
…celý rozhovor na str. 6.

Březen 2016

•   Čím žije Praha 6


•   
Skeptici se musejí přesvědčit sami 

     a na vlastní kůži!


   Veleslavínská historie

•   Od nemoci ke zdraví 

    Hanka Hegnerová, staniční sestra

    JIP Interní kliniky ÚVN

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Hubnerova


•   Masopust Břevnov

•   Indiáni mezi námi

•   Investovat do krásných věcí má smysl