Rozhovor s Ivanem Benetkou
Co Vás přivedlo k modelům vlaků?
Vláčky, resp. modelová železnice jako taková, mě v podstatě provází už od mala. Podobně jako řada mých vrstevníků i já jsem někdy kolem roku 1968 obdržel od rodičů první elektrický vláček ve velikosti TT. Modelová železnice byla v 60. a 70. letech na vrcholu slávy, doma ji měl snad každý kluk, alespoň podle toho co si vzpomínám. Vláčky tehdy znamenaly vrchol technické dokonalosti, obdiv k funkčním miniaturám byl tenkrát obdivuhodný. Zatímco postupem času mnohé tato záliba opustila, já jsem jí zůstal věrný. Vláčky mě baví dodnes. 
Máte nějaký osobní vztah také k „velké“ železnici?
Modely vláčků jsou s velkou železnicí pochopitelně přímo svázané. Výrobci se vždycky snažili, aby jejich modely co možná nejvíce odpovídaly reálným předlohám. Takže zajímáte-li se podrobně o modelovou železnici, musíte mít kladný vztah i k železnici skutečné. A nejen to. Chcete-li postavit realistický model kolejiště, musíte znát detailně zákonitosti i pravidla skutečného provozu.
Existují stále kdysi nejrozšířenější velikosti modelů N, TT, H0 a 0?
Ano, tyto velikosti stále existují a stále patří k těm nejrozšířenějším. Seznam velikostí si můžeme i doplnit. Písmenem G jsou označovány modely tzv. zahradních železnic. Dlouhou dobu patřila mezi nejmenší velikost Z – poměr zmenšení 1:220, s rozchodem kolejí 6 mm. Poslední dobou získává na popularitě (i když pouze okrajově) velikost označována písmenem T. Tyto modely jsou oproti skutečnosti
zmenšeny 460x, rozchod koleji činí pouhé 3 mm, přesto jsou modely plně funkční. Vyráběny jsou pochopitelně v Japonsku, které je svou miniaturizací pověstné. Ve snaze usnadnit návštěvníkům Domu
vláčků orientaci ve velikostech, měřítcích a rozchodech, připravujeme pro ně informační panel, který by názorně a přehledně uváděl vše na pravou míru. Zájemce o toto hobby zde dostane také informaci, jakou minimální plochu potřebuje v dané velikosti ke stavbě malého kolejiště. Pro názornost chceme i některá
opravdu malá kolejiště vystavit v naší expozici. Třeba budou inspirací pro ty, kteří si zatím nebyli jistí, zda mají pro svou tvorbu dostatek prostoru.
Kdy jste Dům vláčků otevřeli a proč právě v Praze 6 na Petřinách?
Dům vláčků jsme otevřeli 15. listopadu minulého roku. I když jeho investor pochází ze Zlína, od samého začátku byl projekt svázán s Prahou. V žádném jiném městě nenajdete potřebný potenciál, který by takový projekt uživil. Konkrétní představu o umístění jsme neměli, prioritní byla velikost podlahové plochy,
prostor nerozdělený zdmi a příčkami a snadná dostupnost. V předstihu několika let jsme začali v provizorně pronajatých prostorách budovat první kolejiště a mezitím intenzivně hledali vhodné místo. Vytipováno bylo několik lokalit, nakonec pomohla náhoda: v obchodním centru Petřiny odešel z 2. patra
poslední nájemce a naskytla se jedinečná příležitost pronajmout toto podlaží jako celek. V té době bylo dokončováno prodloužení metra linky A do Motola, v těsné blízkosti bývalého obchodního domu vznikl vestibul stanice Petřiny. Co víc si přát? Našli jsme zde potřebné prostory a zázemí, ideální napojení na fungující síť MHD i velmi vstřícné jednání ze strany vlastníka objektu.
…celý rozhovor na str. 6.

Květen 2016

•   Čím žije Praha 6


•   Jede jede mašinka – rozhovor s 

     Ivanem Benetkou


   Veleslavínská sonatina IV.

•   Od nemoci ke zdraví – Co možná 

    nevíte o centru rovotucké chirurgie

    ÚVN


•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Schwaigerova


•   Hvězda, božstvo a rudý obr.

    Květen má tři slunce

•   Podpořte stavby Prahy 6

•   Praha – evropské hlavní město sportu
    2016