Leden 2014


•   Čím žije Praha 6

•   Miss aerobik LENKA KOCIÁNOVÁ
    má přebytek energie
•   
Řádné fungování nemocnice
    zajišťuje logistika
•   Historické osobnosti
v názvech ulic
   
(Filipíny Welserové)
•   O vodě v Praze 6

•   Program divadel Semafor a S+H
•   Nový robotický systém v ÚVN
•   Dokud nás nezbourají
•   
Ars Dimicatoria znamená
    umění šermu
•   
Wagnerovy myšlenky – Richardovy
    cesty se protnou v
Písecké brá

z roku 2014 odplynulo jenom pár dní a je tedy ještě téměř celý před námi. Pro nás, obyvatele Prahy 6 přinese – alespoň doufejme – zklidnění tím, že po dlouhé řadě let snad přestane být naše městská část obřím staveništěm tunelu Blanka a také prodloužení metra. Možná se po letech dočkáme i parkovacích zón. Ale netěšme se předčasně. Jednak nesplněných a posunutých termínů a slibů již bylo více než dost, jednak uvidíme, co zprovoznění všech tří jmenovaných projektů nakonec reálně přinese.
Nezapomeňme také, že začnou další stavby, sice pouze lokální, ale zejména kontroverzní Lední medvěd na Vítězném náměstí budí vášně a otázky, zda nevratně nezničí Engelo-vu koncepci centrálních Dejvic a jejich genius loci.
Skončí dvě výtvarné soutěže na sochy v Praze 6 a měli bychom se dozvědět, jaká bude podoba pomníku Marie Terezie v parku Prašný most při ulici Milady Horákové a plastiky Žofie Chotkové v blízkosti Písecké brány.
V letošním roce nás čekají troje volby: komunální, do jedné třetiny Senátu a do Europarlamentu.
Rok 2014 je Rokem české hudby. Ale také například Rokem krystalografie.
Předsednictví Evropské unie se na půl roku ujalo Řecko, ve druhém pololetí je vystřídá Itálie, Lotyšsko začne užívat euro (stane se tak již 18. státem eurozóny) a Česká republika oslaví 10. výročí svého vstupu do EU.
Z velkých sportovních událostí nás čekají XXII. zimní olympijské hry v ruském Soči (7. – 23. února) a Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii (13. 6. – 13. 7.).
V Česku začal od počátku roku platit nový občanský zákoník, což je záležitost týkající se každého, ale ne každý to ví.
Kulatých výročí bude letos dost a dost. Uplyne 100 let od začátku 1. světové války (a 75 let od začátku té druhé), ale také 100 let od otevření Panamského průplavu. Před 25 lety, tedy před čtvrtstoletím padla v tehdejším východním Německu Berlínská zeď, u nás v listopadu začala sametová revoluce a jenom pár týdnů po ní byl zvolen prezidentem Václav Havel.
100 let uplyne od narození celé řady osobností české kultury: spisovatele Bohumila Hrabala, dirigenta Rafaela Kubelíka nebo režiséra Alfré-fa Radoka. Před 100 lety se narodily i herečky Hana Vítová a Lída Baarová, které jsou dnešním divákům známé zejména z filmů pro pamětníky. O to více překvapí, že stejné stoleté výročí narození si připomínáme i u Josefa Hlinomaze, či u francouzského komika Louise de Funése, kterého bereme takřka za současníka.
Letošní srpen bude zvláštní a zajímavý v tom, že prožijeme celkem pět pátků, pět sobot a pět nedělí pouze v průběhu tohoto jediného měsíce. Podle některých údajů kolujících po internetu se prý taková situace v srpnu opakuje jenom jednou za 823 let. Mé dceři to nedalo a trochu počítala. Jen tak z hlavy dospěla k tomu, že stejné to zase bude v srpnu roku 2025. Co z toho plyne? Staré známé„důvěřuj, ale prověřuj“ a používat vlastní hlavu. Tak na to nezapomeňme ani po celý tento rok.

Přeji vám, milí čtenáři, do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a optimismu!


Jiří Hruška