Handelsplattformen Aktien-Handelsplattformen aktienhandel apps top online börsenmakler

vždycky jsem snil o tom, že jednou bude existovat automatický překladač cizích jazyků, který bude simultánně tlumočit do libovolné řeči kdykoliv a cokoliv, na co si vzpomenete. Bude stačit pověsit si jej na krk, nebo zastrčit do ucha, v luxusnější verzi si jej nechat třeba i implantovat a beze strachu z komunikačních problémů odjet na kterékoliv místo na světě, kde žijí lidé (jinde by i sebedokonalejší překladač byl na nic).O takovém vynálezu jsem snil hlavně při otravném biflování cizojazyčných slovíček nebo při občasné návštěvě s češtinou jazykově zcela nekompatibilních zemí.
Situace se částečně zlepšila díky rozvoji počítačů a příchodu éry digitalizace. Vznikla řada pokusů o automatické překladače, zatím zejména psaného textu. Pár jich je dokonce volně přístupných, ale stále žádný není dokonalý a na rozdíl od živého překladatele dokáží mnohdy vyrobit nechtěné perly. Ostatně, jak je známo z filmu Někdo to rád horké, nobody’s perfect, tedy nikdo není dokonalý. (Potvrdil mi to
i jeden z překladačů, když tuto anglickou frázi převedl do češtiny jako „perfektní No-body’s“.) A tak se zdá, že ještě dlouho budeme využívat služeb živých tlumočníků a pracovat se slovníky.
Jeden elektronický slovník mě v poslední době mimořádně zaujal. Jmenuje se DISCO a nabízí překlady termínů pracovních dovedností a zkušeností v deseti evropských jazycích. Má pomoci každému, kdo chce napsat svůj životopis nebo motivační dopis potenciálnímu zahraničnímu zaměstnavateli a přesně v něm popsat své vzdělání, dovednosti a znalosti v cizím jazyce. Autoři slovníku píší: „Hlavní snahou projektu DISCO II je nabídnout všem uživatelům jednotnou terminologii vycházející z výsledků učení, která umožňuje porovnání dovedností a kompetencí ve vzdělávání a na trhu práce“. K dispozici je zde 8 000 vět a 90 000 termínů. Takové množství mě ohromilo, sám jsem se při podobných příležitostech setkával vždy jen s několika opakujícími se frázemi (málokdy chyběla ta „v kolektivu oblíben“). Ale svět se mění a rozumím tomu, že zajímavou práci může dostat spíše ten, kdo barvitě umí vylíčit také sám sebe, a to i v
cizím jazyce. Ze zvědavosti a pro poučení jsem si slovník otevřel (přístupný na www.disco-tools.eu) a jenom tak zkusmo listoval. Chci zdůraznit, že své dojmy níže popisuji s nadsázkou, jeho autory z celé řady evropských renomovaných institucí oceňuji a určitě si nemyslím, že by slovník nenašel uplatnění. Naopak, může to být užitečná pomůcka.
Nejdříve jsem si otevřel rubriku Jazyky. Potěšilo mě, že seznam zahrnuje i takové položky, jako pekingská čínština, rétorománština či urdština. Vybrat z nabídky svoje znalosti mi tak mnoho problémů nečinilo. Přešel jsem na Osobní dovednosti a kompetence: ve Fyzických vlastnostech a schopnostech jsem po Absenci vjemových poruch zaškrtl Dobrý čich a Dobrý smysl pro chuť. Chvíli jsem váhal nad položkou Atraktivní vzhled, ale nakonec jsem si vybral Jistý krok. Zajímalo mě, jak se to řekne třeba švédsky – Fotterna pa jorden. Zaškrtl jsem i Vytrvalost a trpělivost, nicméně když jsem narazil na Snášenlivost chladu, Snášenlivost hluku, Snášenlivost horka a Snášenlivost pachu, raději jsem Vytrvalost a trpělivost zase vypustil. V následujících možnostech jsem místo toho zvolil Vyjadřovat se přiměřeně a jasně v různých situacích a Posuzovat kriticky komunikační schopnosti a řeč těla. Na to bych asi sám nepřišel, a te
ď to mohu vyjádřit v deseti jazycích (např. v maďarštině je to Kritiku-san vizsgálni a személyes kommunikációs képességet és a testbeszédet). Dále mě zaujala položka Řízení kultury a hromadných sdělovacích prostředků. Jednoznačně jsem si v ní zvolil Řízení uměleckých zájezdů (slovensky Manažment šnúry). Taková práce by se mi líbila, možná napíšu deset jazykových variant svých Klíčových schopností a dovedností (německy Uber-fachliche Fertigkeiten und Kompetenzen) a rozešlu je na všechny strany…

Jiří Hruška         

Říjen 2012


  • Čím žije Praha 6


  • Ve všem hledám srandu, říká VÁCLAV UPÍR KREJČÍ

  • Kardiocentrum je funkčním spojením několika pracovišť,říká doc. MUDr. MARTIN MALÝ, Ph.D.

  • Historické osobnosti v názvech ulic (Kopeckého)

  • Zajímavosti ze života živočichů


  • Program divadel Semafor a S+H

  • Divadelní představení v Šáreckém údolí