Online-Anlageplattform bester Aktienhandel wie man online handelt Daytrader Online-Aktienhandel beste börsen-website

přemýšlím mnohdy docela dlouho dopředu, o čem budu v úvodníku psát, aby to mělo hlavu a patu, dalo se to číst, a také pokud možno přineslo něco nového, vtipného nebo zajímavého. Už dlouho jsem chtěl napsat o Semaforu, o jeho nelehké situaci, do níž se bez svého zavinění dostal díky snížení slíbených dotací, o tom, jak musí – už zase, bohužel – kvůli tomu bojovat o svoji existenci. Divadlo, které je stejně legendární jako to Osvobozené, tvůrce, který stojí v jedné řadě s W+V. Jenomže na tuhle legendu se můžete pořád ještě jít podívat naživo!
Mezitím uplynuly prázdniny, školní i divadelní, a Jiří Suchý vypracoval plán, jak mizině čelit. Včetně bleskového napsání a zinscenování hry Mizina číhá (viděl jsem předpremiéru, moc jsem se bavil a vřele doporučuji). Plán zveřejnil na svých webových stránkách a facebooku a svoje příznivce mající rádi poetiku a humor Semaforu (mezi ně se hrdě řadím i já) požádal o jeho šíření. A k tomu opravdu došlo mírou nevídanou. Vzedmula se ohromná internetová vlna podpory a nabídek pomoci, až to zaskočilo i samotného klasika.
Ale protože ne všichni mají možnost běžně pracovat s počítačem, řekl jsem si, že nejlépe přispěji svoji troškou do mlýna, když nápadům pana Suchého na to, jak Semafor alespoň částečně ekonomicky stabilizovat, věnuji prostor úvodníku v tištěném časopise. A to hned vzáří, tedy na počátku divadelní sezóny, pro Semafor už 57. (slovy padesáté sedmé).
Jiří Suchý zveřejnil jakési devatero způsobů, jak Semafor zachránit a záleží na každém, jestli nějaký z nich oslyší. Dále budu volně citovat.
První bod je nejjednodušší: uživatelé facebooku mohou svoji podporu vyjádřit tím, že na svých stránkách rozšíří odkazy na zásadní sdělení a články divadla.
Také druhý způsob je jednoduchý: prostě si zakoupit vstupenku na představení v začátku sezony, kdy návštěvnost divadel bývá znatelně nižší než v pozdějších měsících. (Aktuální program Semaforu na září a kontakt na pokladnu naleznete na str. 12).
Třetím způsobem pomoci je zakoupení tzv. Předražené vstupenky. Divák se může dobrovolně rozhodnout, přihodí-li k ceně lístku ještě 100,- Kč navíc. V tom případě dostane výtvarně zpracovaný certifi kát, že se stal šlechetným sponzorem divadla Semafor. (Jelikož se nepřestávají ozývat hlasy těch, kteří se do divadla nedostanou, a přesto by chtěli přispěchat ku pomoci, chystá se i další typ certifikátů.)
Za čtvrté může divadlo podpořit ten, kdo si zakoupí bibliofilské vydání publikace, nazvané Ilustrovaná historie pohrom, které potkaly Semafor během jeho 56 sezon. Autorem kreseb i textu je Jiří Suchý, publikace vychází začátkem září v nákladu 300 číslovaných kusů, stojí 1 500,- Kč a pořídit si ji lze v prodejně Klokočí u vchodu do divadla.
Pátý bod nabídky je určen zámožnějším občanům. Za 2 500,- Kč se mohou v sobotu 17. října zúčastnit velmi okázalé galapremié-ry semaforského koncertu KURT WEILL – BALADY A SONGY, který bude přenášet Česká televize. Zmíněný skladatel je znám jako autor písní ve slavné Žebrácké opeře Bertolda Brechta nebo později řady brodwayských muzikálů. Jiří Suchý se pokusil tuto klasiku odít do současnějšího roucha, a to způsobem sobě vlastním.
Šestý bod je určen firmám, kterým Semafor za jejich sponzorství nabízí zapůjčení divadelního sálu (pouze za náklady) s případnou účastí vyžádaných protagonistů divadla (bez nároku na honorář) a řadu dalších protislužeb jako projevu vděčnosti za pomoc v horších časech.
Sedmý bod – od listopadu bude možné pořídit v pokladně dárkové bianco vstupenky, které budou mít výtvarně pojednanou vánoční obálku a které později obdarovaný bude moci vyměnit za lístky na představení dle svého výběru.
Za osmé: pro sběratele a pamětníky budou od prosince v obchodě Klokočí k dostání nejrůznější historické semaforské tiskoviny (novoročenky, pozvánky, staré programy apod.)
Posledním, devátým bodem by byla podpora veřejnému apelu a pozvednutí hlasu všech příznivců divadla Semafor. Podle J. S. je přichystán jen pro všechny případy, až kdyby předešlé aktivity selhaly. Snad neselžou.
Jiří Hruška

Září 2015
•   Čím žije Praha 6


•   Bezpečný svět – 

    rozhvor s Kateřinou Tschornovou


•   Praha 6 hostí sochařský festival 
    SCULPTURE LINE

   Od nemoci ke zdraví – Dobrého zubaře 

     lze poznat až z dlouhodobé zkušenosti


•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Jílkova


•   Každý má v předmětech své koně!


•   Bílá józe sluší
•   Výtvarný ateliér Mozaika