Aktien-Handelsplattform beste Investment-Websites Aktienmarkt-Konto penny stock brokers bester Aktienhandel

Letí ptáci, letí vzduchem… II. Rozhovor s ornitoložkou Alenou Skálovou 2. část

Česká společnost ornitologická usiluje o  svět, kde žijí lidé a  ptáci v  harmonii, kde lidé s  pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i  pro ostatní organismy. (www. birdlife.cz)

Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje Ptáka roku. Podle jakých parametrů se vybírá?
Titul Pták roku je udělován pravidelně od roku 1992 a od svého počátku je to médii i veřejností velmi sledovaná záležitost. Ptáka roku vybírá Výbor ČSO. udílením tohoto čestného titulu upozorňujeme na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízíme veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Obvykle to bývají druhy, které jsou pro lidi něčím zajímavé nebo jsou v nebezpečí.

Kdo získal titul Pták roku letos?
Ptákem roku 2020 byla 18. února vyhlášena jiřička obecná – drobný pěvec podobný vlaštovce. Stejně jako ona loví za letu hmyz a staví si hnízdo slepené z bláta a vlastních slin přilepené na stěnu domů. Jiřičky od nepaměti žijí v blízkosti lidí a naši předci považovali za štěstí, když právě jejich stavení si vybraly k hnízdění. Dnes se, bohužel, setkáváme i s tím, že lidé v hnízdění jiřičkám brání, ba co hůř, už postavená hnízda přímo shazují. Letos bychom se tedy chtěli zaměřit na osvětu ohledně spolužití s jiřičkou a zároveň upozornit na příčiny, které jiřičky ohrožují. Kromě intenzifikace zemědělství a s tím spojeným úbytkem potravy, v případě jiřičky tedy hmyzu, je to i nedostatek hnízdních příležitostí. Pokud chceme jiřičkám pomoci, připravme jim bláto na hnízdo. Z vysušené hlíny hnízdo postavit nejde, proto když dáme na zahradu či na balkon misku s hlínou a zalijeme ji vodou, jiřičkám tím vydatně pomůžeme.