Leden 2016

•   Čím žije Praha 6


•   Jezdím spíše na pocit –

    rozhovor s Evou Samkovou

   Od nemoci ke zdraví – Roboticky 

    operovaní pacienti na setkání

    s operatéry i robotem


•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Juárezova


•   O SPAFI s Danielem Nezmarem

•   Liga nudy, kde se nudit rozhodně 
    nebudete

•   Nejtišší dopravce roku 2015