Prosinec 2015

•   Čím žije Praha 6


•   Přijmout, poděkovat a zvládnout –

    rozhovor s Květou Fialovou

   Od nemoci ke zdraví – Z historie 

    Ústřední vojeské nemocnice (2. část)


•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Černohorského


•   Žádný svatý není tak malý, 

    aby nechtěl svíčku
•   Až po třech letech se naučíš 
    sedět na kameni
•   Umělecký kurník v kavárně Potrvá
    stojí za návštěvu