Investment-Handelsunternehmen top aktienbroker Was ist Online-Handel? Aktienhandelskonto

U LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PŘISTÁLA ORLICE

Nová plastika Mileny Dopitové s názvem „Mattoni by Dopitová – Na všechny světové strany“ u sjezdu na Letiště Václava Havla Praha dočasně zaplní prázdné místo po plastice „Vzlet II“ Valeriana Karouška a Jiřího Nováka, která prochází restaurováním pod taktovkou Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Na odbornou opravu uměleckého díla přispějí Karlovarské minerální vody (KMV), díky nimž vznikla také plastika Mileny Dopitové.
Od roku 1972 byla nedílnou součástí sjezdu k pražskému leteckému přístavu osm metrů vysoká plastika „Vzlet II“ prohlášená za kulturní památku. Společné dílo sochařů Valeriana Karouška a Jiřího Nováka dokončil právě druhý jmenovaný kvůli Karouškově tragické smrti roku 1970 při horolezecké výpravě na peruánskou horu Huascarán.
Po 41 letech musel být Karouškův objekt pro svůj havarijní stav demontován a odvezen do depozitáře GHMP. V současné době za přispění společnosti KMV probíhá restaurování díla tak, aby se plastika „Vzlet II“ mohla vrátit na své původní místo. „Oprava plastiky byla na základě výběrového řízení svěřena přednímu českému restaurátorovi Andreji Šumberovi, který provede rekonstrukci pláště v původním materiálu a původními technologiemi. Zároveň bylo nově navrženo řešení, které umožní odvádění kondenzované vody z vnitřních prostor sochy“ říká Magdaléna Juříková, ředitelka GHMP. Zrestaurované dílo bude GHMP předáno do konce roku 2016.
Ze vzájemné spolupráce GHMP s KMV vznikl nápad na vytvoření uměleckého díla, které plastiku „Vzlet II“ nahradí po dobu jejího restaurování. „Dlouhodobě podporujeme českou kulturu, umění a české umělce. Společně s GHMP jsme oslovili tři vybrané umělce, z jejichž návrhů zvolila výběrová komise složená ze zástupců GHMP a společnosti KMV vítězný návrh autorky Mileny Dopitové,“ popisuje vznik nového díla Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti KMV.
„Sestava tří částí objektu připomíná vřídlo pramene nebo architekturu například kaple, brány apod. Celková kompozice rozvíjía akcentuje vícepohledovost objektu. Hlavy orlů dominantně charakterizují sílu, odvahu a jistotu v dosažení následných cílů,“ dodává Dopitová.
Dílo se sestává ze tří na sebe umístěných, vzájemně se protínajících siluet orla železné konstrukce z jacklů s vnějším plechovým pláštěm. Každá je provedená v jiném odstínu červené. Rozměr je v půdorysu 10 m x 9 m a výška je 7,6 m.
(Text a foto Galerie hlavního města Prahy)

Listopad 2015

•   U letiště Václava Havla přistála orlice

•   Čím žije Praha 6


•   Transcontinetal race 2015 – rozhovor

•   Co všechno se můžete naučit

    s ateliérem Mozaika?

   Od nemoci ke zdraví – Z historie 

    Ústřední vojeské nemocnice


•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Kratochvílova


•   Místo šečího domečku rubikova kostka


•   Podstata půvabu zůstává skryta
•   Pátek 13. aneb kdy to bouchne…