bestes Handelskonto Forex-Handel Online-Anlageplattform top online börsenmakler

Rozhovor s MUDr. Miroslavou Skovajsovou

Mým profesním štěstím je, že se mohu podílet na ochraně lidského zdraví, říká MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., onkoložka, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR a primářka Mamma centra – specializovaného pracoviště pro diagnostiku a léčbu nemocí prsu. Na téma diagnostiky prsní žlázy publikovala desítky odborných článků, ale i textů pro laickou veřejnost. Přednáší po celé republice na specializovaných konferencích, vzdělávacích i osvětových akcích. Česká republika patří k evropským zemím, které mají plně dostupný, celoplošný, dobře zorganizovaný a kontrolovaný program vyhledávání časných stádií zhoubného nádoru prsu. Kvalitou preventivního programu – mamárního screeningu – se v tomto odvětví zdravotnictví Česká republika zařadila na špičku nejvyspělejších zemí světa. Výsledky prevence přinesly významné snížení úmrtnosti na toto onemocnění žen a díky tomuto úspěchu je naše země na evropských konferencích označována za „skokana desetiletí“.

Kolik žen si u nás ročně vyslechne, že mají nádor prsu? Které skupiny žen jsou nejrizikovější? Nepříjemná pravda říká, že ve všech zemích, které mají pod kontrolou svá zdravotnická data, se zhoubný nádor prsu objevuje jako nejčastější zhoubné onemocnění žen středního a seniorského věku, nevyhýbá se však ani ženám mladým. Konkrétně v ČR onemocnělo v roce 2015 více než 7000 žen. Asi 500 případů se týkalo žen do 45 let věku, mladých matek nebo dokonce žen, které ještě neměly dítě. Výskytem nádoru prsu se tak naše země řadí přibližně do středu pole všech evropských zemí, výskyt (incidence) je podobný jako u našich nejbližších sousedů: Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska.
Nakolik je léčba nádoru prsu úspěšná?
V České republice umírají ženy na rakovinu prsu mnohem méně, než ve výše uvedených, ale i v dalších evropských zemích. Je to především díky mamografickému screeningu, jehož cílem je nalézat nádory prsu ve stadiu, kdy je nádor tak malý, že se nedá objevit pohmatem. Je to také díky skvělé léčbě, která je v naší zemi dostupná všem ženám proto, že máme povinné solidární pojištění. Díky kombinaci těchto dvou faktorů se Česká republika dostala úplně na konec tabulky úmrtnosti (mortality) na rakovinu prsu na světě. 
Proč je mamografi e tak důležitá?
Nehmatný nádor v prsu, nebo dokonce přednádorové stadium umí u ženy středního a seniorského věku najít pouze mamografi cké vyšetření. Prs se ve věku okolo 50 let věku začne přestavovat, objevuje se ukládání tuku na místo původní žlázy. To je běžný a nevratný biologický děj, většina žen pozorujez většování prsů, takový prs je ideálním objektem pro mamografi i. Ale i u těch žen, u kterých proměna probíhá diskrétněji a prsy se mění pomaleji nebo dokonce pepřestavují a zůstávají v „mladistvém tvaru“, je mamografi e jedinou ověřenou metodou, která může vést časným nálezem nádoru ke snížení úmrtnosti na rakovinu.
Kdy se ve světě začalo s mamografií, resp. s celoplošným screeningem? 
První si významu kvalitně provedené mamografie povšimly severské země a začaly publikovat povzbudivé výsledky. Přínos mamografie je znám od 90. let 20. století, kdy byly celosvětově uvedeny do provozu mamografy s novými generátory. Zobrazení prsní žlázy do milimetrových detailů se tak stalo základem úspěšnosti jejího preventivního vyšetřování. Například Švédsko na ověřených datech ve screeningu, který běží již 30 let, udává snížení úmrtnosti nejméně o 40 %. U nás se můžeme pochlubit snížením úmrtnosti o 33 % procent od zavedení screeningu v roce 2002.
…celý rozhovor na str. 6.

Leden 2017

•   Čím žije Praha 6

•   Jsem profesně štastná – rozhovor 

    s MUDr. Miroslavou Skovajsovou

•   Od nemoci ke zdraví – příběh se

    šťastným koncem

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic

    Prahy 6 – Božkova

•   Libocké čajové konvičky

•   Cesta naděje a vítězství
•   Zveleba libocká – víc než jen
    okrašlovací spolek