online Brokerage-Konto beste Trading-Seiten Markthandel online Handelsmakler

Sběratelé jsou šťastní lidé
Pro titulek dnešního rozhovoru jsem si vypůjčil citát, jehož autorem je Johann Wolfgang von Goethe, sám nadšený sběratel minerálů. Je o něm známo, že byl v kontaktu i s dalšími sběrateli stejného zaměření, a to i v Čechách. Kdyby se svému koníčku mohl věnovat dnes, dost
možná by se stal členem Klubu sběratelů kuriozit. Právě o tomto klubu jsem si povídal s jeho předsedou Lubošem Čechem. Zeptal jsem se ho i na to, co sbírá on osobně. Je to opravdu něco kuriózního.
Kdy a jak vznikl Klub sběratelů kuriozit? Co je cílem klubu?
Klub sběratelů kuriozit byl založen v prosinci roku 1965 skupinou pražských sběratelů. brzy se stal klubem s celostátním působením a orientoval se také na netradiční sběratelské obory. Základem však byly klasické sběratelské obory, jako jsou pohlednice, automobilové modely a fi gurky, pivní suvenýry a další. Klub svou činnost rozvíjel před rokem 1989 v několika kulturních zařízeních a od roku 1993 je už samostatným občanským sdružením. Cílem našeho klubu je sdružovat sběratele méně obvyklých
oborů, propagovat jejich sbírky a pomáhat jim v jejich činnosti. K tomu slouží i vydávání klubového časopisu Sběratel, do kterého přispívají sami naši členové. Samozřejmostí jsou i klubové internetové stránky (www.sberatel-ksk.cz), kde můžeme reagovat na aktuální věci a zvát veřejnost na sběratelská
setkání. Jsme k dosažení i na Facebooku.
Ctižádostí Klubu sběratelů kuriozit je mít mezi svými členy co nejvíce významných sběratelů z České republiky. Daří setento záměr naplňovat?
Dalo by se spíše říci, že významní sběratelé mají sami zájem vstupovat do řad sběratelů Klubu. Samozřejmě se snažíme oslovovat tvůrce zajímavých sbírek a „zlanařit“ je k nám. to se nám vcelku daří, a proto členství v Klubu sběratelů kuriozit je pro sběratele i prestižní záležitostí. 
Je to jediný takový klub v Česku?
Ano, jsme jediný takto zaměřený sběratelský klub s celostátní působností. Máme i členy v zahraničí, ze Slovenska je to přes dvacet sběratelů. Existují i malé sběratelské kluby s podobným zaměřením na netradiční sběratelství, které mají jen několik desítek členů. Rozsah jejich činnosti a sběratelských
oborů je úměrný počtu členů. 
Jaká je organizační struktura Klubu sběratelů kuriozit?
V Klubu je dlouholetou praxí ověřené rozdělení hlavních sběratelských oborů na sekce kapesních kalendáříků, modelů a fi gurek, pivních suvenýrů a pohlednic. V čele jednotlivých sekcí jsou vedoucí, kteří
za svoji sekci odpovídají a zpracovávají např. žebříčky velikostí sbírek svých sběratelů. Menší obory, ve kterých je okolo 10 až 20 sběratelů, mají své odborné garanty skupin sběratelů, kterých je celkem v Klubu osm. Za Klub jako celek odpovídá výbor s předsedou, mají na starosti administrativní činnost a zajištění Klubu, vydávání časopisu a pořádání sběratelských setkání.
…pokračování na str. 6

Listopad 2019
•   Čím žije Praha 6

•   Sběratelé jsou šťastní lidé – 
    rozhovor s Lubošem Čechem

•   Věda, svoboda, odpovědnost

•   Program divadel Semafor a S+H
•   Ulice Štolbova
•   Věda pro život
•   Petřinská tramvajová anabáze I
•   Nejen pro zájemce o lidovou 
    kulturu