Péče o zraněné volně žijící živočichy
není jednoduchá
Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy je součástí příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy a jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živočichům s cílem vrátit je po zotavení zpět do pražské přírody. Hlavní ošetřovatelkou záchranné stanice je Ing. Zuzana Pokorná, Ph. D., s níž přinášíme rozhovor.
Jaká je ve stručnosti historie Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy?
V roce 2011 byla organizace Lesy hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy pověřena zajištěním provozu záchranné stanice pro volně žijící živočichy v areálu v Praze Jinonicích. Po nutných přípravách a po získání akreditace od Ministerstva životního prostředí jsme její provoz zahájili v roce 2012. Ve stejném roce byla stanice přijata do Národní sítě záchranných stanic České republiky. Postupně pod záchrannou stanici přešly i námi spravované lesní zookoutky, které se staly jejími detašovanými pracovišti. Po celou dobu funguje záchranná stanice v provizorních podmínkách
a plánuje se její celková rekonstrukce, po které by měl areál a zázemí živočichů i zaměstnanců zodpovídat její vytíženosti, která je nejvyšší v rámci Národní sítě záchranných stanic.
Kolik zvířat a v jakém spektru přijala záchranná stanice v Jinonicích za uplynulý rok? Je to dlouhodobě setrvalý stav, nebo má počet přijatých živočichů nějaký trend?
V roce 2018 to bylo 4 712 živočichů patřících k 139 druhům. Letošního čtyřtisícího pacienta jsme přijali
již 21. srpna. V předchozích letech se k nám čtyřtisící pacienti dostali vždy až během podzimních měsíců. Již teď tedy můžeme říci, že letošní rok překoná loňský rekord v počtu přijatých živočichů a opět přepíše historické statistiky záchranné stanice. Od začátku působení Záchranné stanice hl. m.
Prahy pro volně žijící živočichy se každým rokem počet přijímaných živočichů zvyšuje. Do určité míry to také ukazuje, že se zlepšuje informovanost občanů, kteří v případě nálezu zraněného živočicha nezůstávají lhostejní a vědí, kam se obrátit.
Kolik lidí se o přijaté živočichy stará? Jsou to dobrovolníci, nebo zaměstnanci?
V současnosti je v záchranné stanici 11 stálých zaměstnanců a přibližně 15 brigádníků. Dále zde pomáhají i dobrovolníci. Jarní období mláďat, kdy se musí ptáčata krmit v patnáctiminutových intervalech
od brzkého rána až do pozdního večera, by bez těchto pomocníků nebylo možné zvládnout.
Jsou podmínky pro zvířata i pro ty, kteří se o ně starají, optimální?
Areál záchranné stanice jsme v roce 2011 převzali zchátralý a v neutěšeném stavu. Jen s vypětím sil všech pracovníků se daří v provizorních podmínkách zajistit profesionální provoz i péči přijímaným živočichům. Hlavní město Praha podporuje činnosti záchranné stanice a odsouhlasilo výstavbu nového zázemí. V současné době fi nalizuje představební příprava projektu výstavby.
…pokračování na str. 6

Říjen 2019
•   Čím žije Praha 6

•   Rozhovor se Zuzanou Pokornou

•   Architektuře se nevyhnete

•   Program divadel Semafor a S+H
•   Techné znamená dovednost

•   Ulice U Vojtěšky
•   Skandinávský dům pořádá
    festival Dny severu
•   Atlantida pohřbená v hlíně
•   Emil Šneberg