Hypnotizovat lze i na dálku Rozhovor s Jakubem Kroulíkem

Jakub Kroulík je absolventem Husitské teologické fakulty UK v  Praze. Je vítězem kategorie manipulace na  mistrovství ČR v  moderní magii. Zaměřuje se na  hypnózu, manipulaci mysli a psychologické experimenty. O  hypnóze z  pohledu vědeckých poznatků přednáší na svých interaktivních vystoupeních po celé republice a prezentuje na nich i praktické ukázky svého umění.

Co je to hypnóza? Jaký je její princip a podstata?
Hypnóza je sugestivní proces. Její podstatou je právě ona sugesce. Principem hypnózy je vytvoření sugestivního cyklu vhodnou komunikací s médiem.

To zní velmi odborně. Můžete to defi – novat srozumitelněji?
Hypnóza neexistuje tak, jak si ji většina lidí představuje – změněný stav vědomí či jakýsi spánek. to jsou pouze ve společnosti hluboce zažité mýty. Hypnóza je sugestivní proces, při kterém hypnotizérovo působení ovlivňuje smyslové vnímání, subjektivní zkušenost a prožívání jeho hypnotického subjektu. Podstatou hypnózy je verbální a nonverbální komunikace.

Přečtěte si více v našem pravidelném měsíčníku ZDE