bester Online-Aktienhandel Aktienmarkt-Konto Aktienhandel Online-Aktienhandelskonto Online-Anlageplattform beste online trading websites

Rozhovor s tiskovým mluvčím HZS hl. m. Prahy Martinem Kavkou

První profesionální hasičský útvar na území České republiky byl založen v Praze před 166 roky, a to dne 23. března roku 1853. Nesl název Sbor pro čištění ulic a požární ochranu a o jeho zřízení rozhodl sbor obecních starších. Kdo se o historii pražských hasičů chce dozvědět více, může navštívit k tomuto výročí speciálně založenou webovou stránku 165.hasicipraha.cz. Nás však zajímala zejména současnost Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Základním posláním jeho jednotek požární ochrany je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp.  likvidačních prací. Na otázky časopisu Veleslavín odpovídal vrchní komisař Oddělení zjišťování
příčin požárů a tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy Bc. Martin Kavka.

Kolik hasičů celkem Praha má? Na kolika základnách slouží a kde tyto základny jsou?
V Praze slouží každý den 200 profesionálních hasičů ve třech směnách, tedy celkem 600 výjezdových hasičů. Dále jsou tu příslušníci hasičského sboru v oblasti prevence, ochrany obyvatel a krizového
řízení. V Praze je 10 hasičských stanic profesionálních hasičů: Centrální stanice (včetně ředitelství) v Sokolské ulici, Petřiny (včetně speciální chemické jednotky), Holešovice, Chodov, Strašnice, Krč (včetně leteckého družstva), Smíchov, Radotín, Satalice a Modřany (včetně hasičských potápěčů). 
Slouží v činné službě u hasičů také ženy? 
Přímo na výjezdu ne, jsou na operačním středisku telefonních linek 150 a 112, jsou také na oddělení prevence, krizového řízení a ochrany obyvatel. 
Kolik váží běžná plná hasičská výzbroj?
Asi 15-20 kg. Výstroj stojí cca 60-80 tis korun, a to včetně dýchacího přístroje. 
Jak dlouho trvá výcvik nového adepta, než se z něho stane hasič?
Každý hasič musí projít několikaměsíčním kurzem zakončeným zkouškou. Každých pět let musí  zkoušku obnovit. Hasiči se vzdělávají prakticky neustále formou výcviku na stanicích. Mají i své specializace, jako je třeba lezecký nebo potápěčský kurz. 
Musí hasiči v aktivní službě procházet pravidelnými fyzickými, případně psychologickými testy?
Fyzickými a psychologickými testy musí hasič projít už při nástupu. Fyzická kondice se pak prověřuje každý rok, u denních zaměstnanců každé dva roky. 
To, že hasiči především likvidují požáry, vědí už malé děti. Není to však zdaleka jejich jediná činnost. Co všechno patří k práci a povinnostem hasičů?
Jsou to hlavně technické zásahy. Zasahujeme u dopravních nehod, likvidujeme uniklé chemické látky, vnikáme do uzavřených prostor za účelem záchrany osob a zvířat. Máme i potápěče nebo lezce, kteří zasahují ve speciálních případech. Jsme prakticky u všech mimořádných událostí. A pak samozřejmě požáry.
…pokračování na str. 6

Březen 2019
•   Čím žije Praha 6

•   Hasiči v Praze mají napilno – rozhovor s
    tiskovým mluvčím HZS hl. m. Prahy, 
    Martinem Kavkou

•   Žáci chodí rádi poslouchat pčíběhy

    pamětníků – Post Bellum

•   Nečekaně zázračně a skvěle s Ondřejem 
    Trepešem

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 
     – Štiplova
•   Country tance už dávno nejsou bály 
    klobouky s liščími ohony. 
    Soubor Caramelka
•   Spojeni Foglarem – Galerie ČZU hostí
     výstavu ilustrací románového
    díla Jaroslava Foglara
•   Emil Šneberg – Moje vzpomínky 
     na Vokovice a Veleslavín (XI. část)