Markthandel Online-Aktienhandelsunternehmen beste Online-Brokerage börsenhandel beste Unternehmen, um Aktien zu kaufen Aktienmarkt-Broker

i když teprve kvetou šeríky, jiste už máte představu, jak budete trávit letošní léto. Záměrně neříkám dovolenou, protože už zdaleka neplatí, že dovolenou si všichni bereme právě v léte. Naopak, nezanedbatelná část lidí jezdí na dovolenou v zimě. A to nejen lyžovat a oddávat se dalším sněhovým radovánkám, ale i za teplem a  koupáním v moři do exotických destinací. Jet na dovolenou mimo hlavní letní sezónu je však obtížné a víceméně neřešitelné pro rodiče školou povinných dětí. Ti jsou odkázáni na termín školních prázdnin a musí doufat, že počasí v  červenci a v srpnu jejich plány nezhatí.
Doba hlavních letních prázdnin, tedy od 1. července do 31. srpna, je u nás ustálena už přes sto let, od počátku 20. století. Začátek prázdnin, jejich délka i konec však jsou v různých zemích Evropy různé. Stejný termín jako u nás platí také např. na Slovensku, v Belgii a na Ukrajině.

Nejdříve volno nastává školákum v Bělorusku – už 27. května, přičemž do lavic se vracejí až 2. září. Tamní školáci tak mají jedny z nejdelších prázdnin na našem kontinentu – přes tři měsíce. Zhruba čtvrt roku odpočívají také školáci v Litvě, Rusku, Irsku, Řecku nebo Turecku.
Nejpozději začínají prázdniny v Lucembursku – 15. července. Končí ale až 14. září, trvají tedy dva měsíce jako u nás.

V řadě státu se doba letních prázdnin liší i podle krajů a typu škol. Rozmanité je uspořádání prázdnin hlavně ve  Velké Británii. Souhrnně lze říci, že v Evropě začínají letní prázdniny nejdříve v posledních dnech května a končí v prvních dnech září, výjimečně i později.
V porovnání s evropskými státy (s výjimkou Lucemburska) však prázdniny začínají v ČR docela pozdě. V jejich druhém měsíci se již začíná brzy stmívat a teploty ráno i večer citelně klesají.
Čas od času se proto objevují úvahy posunout začátek (i konec) prázdnin tak, aby co nejvíce pokryly období s nejhezčím počasím a nejvyšší teplotou vzduchu v roce.

Podle údaju vědců z Přírodovědecké fakulty UK svědčí statistika průměru ze tří meteorologických stanic (Doksany, Praha, Brno) za uplynulých padesát let o tom, že nejteplejší dvouměsíční období bývá od 22. června do 21. srpna. Nemá na to žádný vliv ani nadmořská výška. Teploty ve vyšších polohách jsou pochopitelně nižší, ale vymezení nejteplejšího období na horách i v nížinách se neliší.
Podle dalších historických měření je nejméně oblačnosti a nejvíce slunečního svitu ve dnech od 22. května do 22. července, přičemž nejslunnejší by počasí mělo být uprostřed června. Důležitá je i čistota vody v přírodních nádržích a její vhodnost ke koupání. Z tohoto hlediska je podle Hygienické služby situace příznivá zhruba do přelomu července a srpna. Poté přemnožení sinic silně narůstá a spolu s nimi přibývá i zákazu koupání.
Na základě všech výše uvedených skutečností si proto podle některých vědců je třeba položit otázku, zda by nebylo vhodné posunout dobu letních prázdnin do období, kdy je počasí jako celek nejpříznivější pro pobyt v přírodě, na táborech nebo na  chatách a chalupách. Po zvážení všech faktoru došli ke kompromisnímu názoru, že nejvhodnější by byly prázdniny od poloviny června do poloviny srpna.

Já si však myslím, že nevzali dostatečně v úvahu všechny aspekty ke stanovení doby školního volna. Například zcela pominuli Dva roky prázdnin od Julese Verna.

Jiří Hruška         

Květen 2012


  • Čím žije Praha 6

  • Energický sedmdesátník JIRÍ ŠTĚDROŇ

  • NOVINKOU U NÁS JE VÝUKA STUDENTŮ, říká profesor MUDr. JAN BARTONÍČEK, DrSc. (3.část)

  • Historické osobnosti v názvech ulic (Pelléova)

  • Zajímavosti ze života živočichů

  • Program divadel Semafor a S+H

  • Letiště Praha Ruzyně oslavilo 75 let

  • AUTHOR Dětská Pražská padesátka