wie man Aktien online kauft beste Brokerage-Konten bester Online-Aktienhandel wie man Aktien online handelt beste Trading-Website Online-Handelsunternehmen

o tom, že internet je úžasná věc dnes nepochybuje asi nikdo. V jeho rámci jsou dnes populární zejména sociální sítě facebook nebo twitter, ale prostým smrtelníkům ovládajícím pouhé základy práce s počítačem a majícím možnost připojení k internetu stačí ke komunikaci s přáteli (nebo s úřady) jedna z jeho nejznámějších služeb – elektronická pošta, jinak řečeno e-mail. E-mailem se dá posílat leccos, od vědeckých prací až po vyznání lásky (ale to udělá buď úplný mimoň, nebo srab bojící se odmítnutí z očí do očí). A posílají a dále přeposílají se jím i hory vtipů a nejrůznějších hlášek a postřehů. Některé jsou zajímavé, jako například ten o jazyce českém, který jsem obdržel spolu s dalšími adresáty a jehož část si zde dovolím pro pobavení i poučení ocitovat. Jak už to v takových případech bývá, původní zdroj nebo autor se opakovaným přeposíláním stal neznámým, ale jeho dílko putuje internetem stále: „ …
jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě.
S češtinou jdou dělat všelijaké vylomeniny… Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze souhlásek? Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso scvrnkls. Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve slovech mateřídoušky nebo dvacetikoruny.
Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, nelze. Ale k favoritům určitě bude patřit i nejneobhospodařovávatelnějšími. (Pozn. J. H.: manželkou jsem byl poučen, že delší je nejnevykrystalizovávatelnějšími. Vida, jak lze ještě obohatit kolující informace.)
Opakování stejných slabik nemusí znamenat, že dotyčný koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou: Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru (5x) či Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8x).
Naši rodnou řeč taky zdobí největší počet háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví i pět: nejztřeštěnější, přesvědčivější apod.
Umíte těsnopis? No číslicový určitě: Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli.
Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl:Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí.
Víte, co je palyndrom? To je třeba Kobyla má malý bok, tedy věty, které lze číst z obou stran. Těch má čeština také celou řadu, například:
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?, nebo Dochladu si masa mísu dal Chod. Sabina hrává navarhany bas.“ Konec citace.
Tak, a teď jeden drobný důkaz, jak geniální věcí je internet. Jen o několik řádek výše jsem napsal, že autor citovaného textu se stal díky jeho opakovanému přeposílání již neznámým. Jak jsem však na webu ověřoval některá uvedená fakta, podařilo se mi pomocí vyhledávače objevit, že tento text je původním článkem internetových novin Neviditelný pes ze dne 3. října 2007 a jeho
autorem je Jiří Kilián. Někomu se jeho postřehy zalíbily natolik, že je vložil do e-mailu a rozeslal svým známým, mnozí z nich udělali totéž a od té doby text putuje po síti a žije si vlastním životem, což autora může jistě těšit.
Existují však příklady, kdy pisatel mailu hořce lituje, že jeho výtvor koluje dál. Mezi těmito nešťastníky je i jistá slečna z Austrálie, která milému
odpovídala na jeden z jeho e-mailů. Protože jí připadal nezvykle neosobní, reagovala intimním vzkazem a přiložila i několik velmi odvážných fotografi í své velmi nezahalené osoby. Ovšem, co čert nechtěl, nevšimla si, že zrovna onen konkrétní mail od přítele měl kromě ní i velké množství dalších adresátů, a odklikla pokyn „ODPOVĚDĚT VŠEM“…


Jiří Hruška

Listopad 2010


  • Čím žije Praha 6

  • V soukromí jsem introvert, říká zpěvačka a herečka Vanda HAUSEROVÁ

  • BAZÁLNÍ STIMULACE JE OTÁZKOU PŘÍSTUPU K PACIENTOVI,říká zdravotní sestra ÚVN Helena DVOŘÁKOVÁ (1.část)  osobnosti v názvech ulic (Dr. Zikmunda Wintra)

  • Zajímavosti ze života živočichů


  • Program divadel Semafor a S+H

  • Výsledky komunálních voleb v Praze 6