toto číslo časopisu je poněkud netypické, protože obrazem podrobněji mapuje nedávné oslavy kulatého 90.výročí Prahy 6 a kulturních, společenských i sportovních aktivit s nimi spjatých. Formou fotoreportáží s krátkými informativními texty chceme aktuálně informovat ty z Vás, kteří se na jednotlivé akce nedostali, a připomenout je těm, kteří se stali jejich přímými účastníky. Na následujících stránkách Vás tak zveme do aleje devadesáti platanů, z nichž každý je pojmenován po významné osobnosti, která spojila svůj osud s šestou městskou částí, dále na předání titulu Čestný občan Prahy 6, na Ladronku, která se ze zanedbaného parku s polorozpadlou ruinou sloužící jako squat stala frekventovaným oddychovým centrem pro desetitisíce Pražanů, nebo na jedinečné představení opery Libuše v bývalém šáreckém přírodním divadle.
Proč Praha 6 slavila 90. výročí právě v letošním roce a proč výročním dnem je zrovna 4. září? Protože v tento den v roce 1920 podepsal první prezident samostatného nezávislého Československa T. G. Masaryk zákon č. 114/1920, kterým se sedm z dnešních katastrálních území Městské části Praha 6 – tehdy samostatná města Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Liboc – staly součástí hlavního města Prahy. Před osmi lety Praha 6 oficiálně toto datum přijala jako symbol svého vzniku a od roku 2002 si svůj významný den každoročně připomíná.Běh času je neúprosný. Rádi na to zapomínáme, ale kulatá výročí nám jej o to důrazněji připomenou. K jubileu deseti let své existence dospěl i časopis Veleslavín39.
Když se za uplynulými lety ohlížíme, můžeme s potěšením konstatovat, že to je pohled příjemný.
Náš časopis se z prvních nesmělých krůčků vyprofiloval do ustálené formy, získal si okruh svých čtenářů a příznivců a plní roli, kterou mu jeho vydavatelé dali do vínku: informovat o dění ve Veleslavíně, jeho okolí a obecně v Praze 6 a zprostředkovávat na svých stránkách setkání se zajímavými lidmi.Dlouhodobě si tak můžete na stránkách Veleslavína39 číst rozhovory s populárními umělci, výtvarníky či vědci, ale také s lidmi, kteří nejsou širší veřejnosti tolik známi. Mezi pravidelné rubriky patří i články o Ústřední vojenské nemocnici Praha nebo o jménech ulic, kterými třeba denně procházíme, ale často ani netušíme, po kom a proč nesou své pojmenování. Oslavy 10 let časopisu Veleslavín39 proběhly 20. září v prostorách autosalonu Přerost a Švorc auto, fotografie z nich přinášíme na straně 13.
Za pár dnů budou volby do Zastupitelstva Hlavního města Prahy, Zastupitelstva městské části Praha 6 a Senátu Parlamentu ČR. Čím větší bude voličská účast, tím v důsledku lépe pro nás voliče. Ať už budete volit kohokoliv, kdo je vašim názorům, zkušenostem a sympatiím nejblíže, přeji vám, aby vaši kandidáti byli zodpovědní a měli o své práci jasnou vizi; a to nikoliv o provizi.

Jiří Hruška

Říjen 2010


  • Čím žije Praha 6

  • VŽDYCKY JSEM TOUŽILA POMÁHAT NEMOCNÝM V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH,říká zdravotní sestra ÚVN PETRA RŮŽIČKOVÁ (2.část)


  • Petr BRATSKÝ: Veleslavín bude mít v Senátu silné zastání

  • Alej osobností Prahy 6

  • Čestní občané Prahy 6

  • Program divadel Semafor a S+H

  • 10 let měsíčníku VELESLAVÍN39

  • Rozšířená Ladronka

  • Libuše v Šárce