Online-Investment beste Unternehmen, um Aktien zu kaufen Aktienanlage wie man online in Aktien investieren kann

OBORA HVĚZDA JE MÝM OBÝVÁKEM

…říká dokumentarista Martin Slunečko

Jak jste se dostal k natáčení dokumentárních filmů a pořadů?
Miluju svobodu. Nejdříve jsem psal scénáře pro dokumenty v České televizi a odtud už byl jenom krok k režii. Na práci režiséra a autora scénáře mně stále fascinuje nejen svoboda, kterou máte při výběru tématu, ale také svoboda, jak dané téma ztvárnit. I když se jedná o dokument a ne o hraný film, jde o příběh. Příběh krajiny, příběh přírody, příběhy stromů, osobností… Vždycky je to příběh a před vámi se najednou otevírají desítky cest, jak jej uchopit.
Jaká je Vaše původní profese, resp. co jste vystudoval?
Vystudoval jsem speciální pedagogiku, obor etopedie, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem nastoupil do Československé akademie věd, kde jsem se věnoval teorii. Sedával jsem v Univerzitní knihovně v Klementinu, pročítal řady knih a tam mi došlo, že mě víc než věda zajímá reálný život, to co se děje za zdmi oné knihovny, život a jeho reflexe… Jinými slovy novinařina a film.
Ve své společnosti NIKÉ TV production jste producent, scénárista, dramaturg, režisér… Kterou z těchto profesí děláte nejraději?
Není to vůbec výhra, když sedíte na několika židlích a ty profese jdou někdy i proti sobě. Režisér má nějakou představu, producent má ale omezené prostředky a finanční strop. Na producentské
židli projekt zastřešujete, sháníte peníze, hledáte partnery pro koprodukci, zabýváte se distribucí. Příjemnější je režisérská židle, kdy si jen vymýšlíte a nehledíte tolik na reálné limity.
Jak vypadáVáš obvyklýpracovníden?
Protože současně pracuji v České televizi – jsem členem týmu, který připravuje každý týden pásmo dokumentů a publicistických formátů Nedej se – často vyjíždím se štábem na několik dnů z Prahy. Následně pak trávím celé dny na Kavčích horách ve střižně. Je to vyčerpávající, ale krásná práce.
Proč vyčerpávající?
Zabýváme se obhajobou veřejného zájmu, reálnými kauzami životního prostředí. Například novými investicemi, které ohrožují okolní obyvatele hlukem, prachem nebo zápachem, anebo jsou ve střetu se zájmy přírody. Jak známo, příroda se sama neozve.
Můžete být konkrétnější?
V posledním roce jsem například natáčel dokument o zapáchající kataforézní lince v Nymburce, o záměru švýcarského investora otevřít vápencový lom nedaleko hradu Bouzov, pouhých čtyři sta metrů od vesnice Hvozdečko, na jižní Moravě dokument o zvažované těžbě štěrkopísku nedaleko studní, které zásobují celé Hodonínsko pitnou vodou, pořad o zábavním parku uprostřed lesů České Kanady, kudy migrují rys a los, nebo nadlimitně vysokém obsahu pesticidů v řece Úhla-
vě, která je zdrojem pitné vody pro Plzeň. Mnohdy jde o přetahování s právníky velkých firem, nebo s úředníky státní správy, kteří prokazatelně selhávají a nehájí práva občanů. A tak je někdy na místě otázka, co je veřejný zájem? Je jím otevření lomu, který přinese velký zisk švýcarské firmě, zaměstnání pěti místním lidem a současně zničí životní prostředí v blízké vesnici?
…celý rozhovor na str. 6

Říjen 2017

•   Čím žije Praha 6

•   Obora Hvězda je mým obývákem –

    říká dokumentarista Martin Lunečko

•   Podzimní ceta zavedla preventivní 

    vlak do Prahy 6

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Od nemoci ke zdraví – Před padesáti
    lety nastoupil na psychiatrické oddělení
    MUDr. Jiří Janatka

•   „…dali jsme čestné slovo.“ 

    – O českolsovenských legionářích ve Francii

•   Jakobín v Šárce
•   Svět duše je stejné skutečný jako
     ten hmotný