TAJEMSTVÍ RODOPISU
rozhovor s genealožkou Helenou Voldánovou (II. část)

Pro Helenu Voldánovou byla vždy největším koníčkem historie. Bavilo ji vyhledávání rodopisných údajů a pramenů, a tak se stala aktivní členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Po několika letech svého koníčka spojila sprofesí, když vroce 2003 založila vlastní firmu a začala se rodopisným bádáním věnovat na plný úvazek. Postupně se vypracovala mezi prední odbornice a propagátorky genealogie u nás. Spolupracuje často s médii, podílela se mimo jiné i na tvorbě obou řad cyklu České televize Tajemství rodu, kde působila jako odborná poradkyně v oblasti rodopisu.

Pod pojmem rodokmen si každý představí košatý strom se jmény přímých předků, s jakým se můžeme setkat na mnohých zámcích a hradech. Jak vlastně vypadá správný rodokmen?
Ve tvaru stromu se kreslí rodokmen přímé linie (po otcovském příjmení), kde je manželská dvojice a jejich děti. Kořeny stromů tvoří nejstarší předci, větvičky tvoří nejmladší potomci. Velmi košatý strom pak můžeme znázornit, když vyhledáme všechny větve rodu nesoucí dané příjmení, tedy od synů a  neprovdaných dcer. Rozrod se kreslí, když chceme znázornit všechny pokrevní potomky od jedné vybrané osoby. Vývod z předků, který vídáme na hradech a zámcích s krásnými erby, znázorňuje manželské páry v určeném počtu od vybraného potomka. 
Dříve bylo nutné pátrat přímo v archívech,v jednotlivých matrikách, soupisech a dalších archivních materiálech. Dnes se postupně všechno digitalizuje. Týká se to i těchto archivních záznamů? 
Digitalizace matrik v archivech bude do dvou let zcela dokončena. Digitalizují se i staré mapy, vzácné listiny, sčítání obyvatel, obecní a mestské kroniky, evidence obyvatel, vojenské záznamy, školní matriky a kroniky, gruntovní knihy, urbáře…
Lze tedy po internetu z pohodlí domova získat všechny informace, které genealogové potřebují pro sestavení rodokmenu?
Za pár let to jistě půjde. V rámci Evropy jsme na tom velice dobře s počtem takto zpřístupněných archiválií. Zatím ale ještě částečně musíme osobně navštevovat archivy. Pro amatéra patrně není jednoduché se ve všech údajích a informacích vyznat.
Jaké specifi cké znalosti a zkušenosti je třeba mít pro orientaci ve starých záznamech?
Vše se dá naučit. Je třeba znát historii, vývoj vrchnostenské a státní správy, ale třeba i lidové zvyklosti. Seznámit se s vedením matrik a uspořádáním archivních materiálů. Velkou pomůckou pro vyhledání archiválií je archivní vyhledávac na stránkách Ministerstva vnitra, kam archivy patří. 
…celý rozhovor na str. 6

Prosinec 2017

•   Čím žije Praha 6

•   Tajemství rodopisu – II. část

    rozhovoru s Helenou Voldánovou

•   Obrazy jako externí paměť
•   Historické osobnosti v názvech ulic 
    Praha 6 – U Matěje

•   Program divadel Semafor a S+H

•   Definice krásy celku – s Miroslavem
    Laštovkou o koncertní 
    řadě Břevnovská nokturna
•   Zásah býčího oka – malá torpéda
    typu steel nebo soft